จังหวัดกระบี่เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงรบกวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

จังหวัดกระบี่เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงรบกวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
  6 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์   เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล  จังหวัดกระบี่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดกระบี่   เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว   สร้างความเสียหายให้แก่ยานพาหนะ  ทีเข้ามาใช้บริการตามท่าเทียบเรือ  แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น  ท่าเรือคลองจิหลาด  วัดถ้ำเสือ  เกาะกลาง คลองประสงค์   มติที่ประชุมแจ้งว่า  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงในพื้นที่จังหวัดกระบี่  และเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร และนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่      

สำหรับวันนี้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   และจังหวัดกระบี่ได้รับหนังสือคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการป้องกันและคุ้มครองสัตว์     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้  จัดทำแผนการบริหารจัดการปัญหาลิงของจังหวัดในระยะยาวต่อไปด้วย  สรุปดังนี้   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชนในพื้นที่ทราบจะมีการจับลิงเพื่อควบคุมประชากร    สำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับเคลื่อนย้ายลิง     จัดทำกรงขังและกรงดักลิง    ดำเนินการจับลิ  การทำหมันลิง โดย ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่  สัตว์แพทย์         การทำหมันลิงเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ     เคลื่อนย้ายลิงสู่ธรรมชาติ  สำหรับจังหวัดกระบี่มีลิง จำนวน    250   ตัว    คณะทำงานแบ่งพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน     โดยการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการทำงานการปฏิบัติงานของชุดทำงาน  ดังนี้   ภายในระยะเวลา  4  เดือน  กักขังเพื่อนำปล่อย   แบ่งการดำเนินงานการจับ  4  พื้นที่ ดังนี้   วัดถ้ำเสือ จำนวน  150  ตัว  คลองจิหลาด    จำนวน   30 ตัว   เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์   จำนวน   25  ตัว   เกาะลันตา  จำนวน   10  ตัว     โดยคณะทงานจะเริ่มทำการสำรวจในวันที่ 13-15   กรกฎาคม 2561   และจะดำเนินการจับ  วันที่ 16   กรกฎาคม   2561  มติที่ประชุมนำปล่อยสู่พื้นที่ 5,000 ไร่  ในพื้นที่ เกาะกำ   เกาะลันตา   กระบี่ถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง    เนื่องจากมีปริมาณลิงแสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว    เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น