พลังงานจังหวัดกระบี่ สานโครงการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่องานด้านพลังงาน(มีคลิป)

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ สานโครงการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่องานด้านพลังงานในชุมชนและให้ความรู้ความเข้ากับนักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

11 ก.ค. 61 ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่องานด้านพลังงาน ให้กับนักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จำนวน 50 คน โดยมี นาง จรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ เลขาศูนย์การเรียนรู้ลดพลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,นาย เอกวิชิต เวชพาณิชย์ วิศวกรชำนาญการ พลังงานจังหวัดกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 
     ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน การใช้พลังงานในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมฐานเรียนรู้พลังงานต่างๆ อาธิ ฐานเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า ฐานอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย ฐานสำรวจและบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฐานพลังงานชีวมวล Biomass ซึ่งการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 10 ฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในแต่ละฐาน ประกอบด้วยฐานห้องเรียนสีเขียว,ฐานโลกร้อน,ฐาน zero waste,ฐานลดขยะเพื่อโลก,ฐานรวมพลังเพื่อโลก,ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ,ฐานอาชีพกับความพอเพียงเป็นต้น เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ สรุปผลการเรียนรู้ในรูปแบบ เทคนิคการสรุปงานในการเรียนครั้งนี้

     นาย เอกวิชิต เวชพาณิชย์ วิศวกรชำนาญการ กล่าวว่า สนง.พลังงานจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่องานด้านพลังงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยมีเจตนาที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าในปัจจุบันตลอดจนการเรียนรู้ในฐานต่างๆและการให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและเราควรปฎิบัติอย่างไร ตลอดจนการนำกลับไปต่อยอดเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 
     น.ส.เจตินาร์ สายนุ้ย ครู รร.เหนือคลองประชาบำรุง เปิดเผยว่า การที่นำนักเรียนมาเรียนในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะนักเรียนจะเห็นจริงปฏิบัติจริง และสามารถนำกลับไปต่อยอดที่โรงเรียนได้อีกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกับการมาเรียนที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ แห่งนี้ น.ส.เจตินาร์ สายนุ้ย กล่าว
  
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น