กฟผ. แสดงเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

กฟผ. แสดงเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ 

   (10 กรกฎาคม 2561) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ.ทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยถวายสัตย์ปฏิญาณและแสดงเจตนารมณ์ “คน กฟผ. ร่วมอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสา 
ทำความดีด้วยหัวใจไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน  
ส่วนราชการ และประชาชน จ.กาญจนบุรี จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ  
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยได้เรียนเชิญ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 100 ต้น ต้นยางนา จำนวน 100 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 660,000 ตัว เพื่อช่วยขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน 

นอกจากนี้ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ จะร่วมกับพี่น้องประชาชน และเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ณ อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร กิจกรรมพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะบริเวณชุมชนต่าง ๆ รวมถึงจัดพิธี 
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.  
อีกด้วย 

“กฟผ. จะน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจมาเป็นแบบอย่าง พร้อมส่งเสริมให้พนักงาน 
มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมาย และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น