อบต.ไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 61


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561
ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 โดยมีนายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายกอบต. นายอาวุธ ไขแสง ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก อปพร. เข้าร่วม
นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ มีความรุนแรงมากและเกิดบ่อยครั้งขึ้น จากการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้มีการขยายเครือข่ายสมาชิก อปพร. ให้เต็มพื้นที่ตามสัดส่วนของประชากร เพื่อให้ศูนย์ อปพร. พร้อมปฏิบัติงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ขึ้น โดยดำเนินการรับสมัครสมาชิก อปพร.เพิ่มเติม (สมาชิกใหม่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีจำนวน 33 นาย โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่
โดยวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายประจักษ์ สาราวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 นาย และกล่าวปิดการฝึกอบรม ว่า ขอบคุณ อปพร.ทุกท่าน ที่ตั้งใจฝึกฝนและเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มเติมตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ อปพร.จะสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน ดังคำกล่าวที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักในการปฏิบัติคือ “ป้องกันเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมือเกิดภัย ฟื้นฟูและกู้ภัย คือหัวใจ อปพร”

-----------------------------------------------

ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น