กระบี่-เปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาปราชญ์ชุมชน และเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

(วันนี้)27 มิถุนายน 2561 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาปราชญ์ชุมชน และเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
บ้านบางเตึยว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่
นายอำนวย ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม นางสาวบุปผา คีรีเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายไพโรจน์ บุญมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายยงยุทธ ชูมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โดยมี ปราชญ์ชุมชน และเยาวชนใน หมู่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ ร่วมกิจกรรม เพื่อรับความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอด และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
" ปราชญ์เล่า เยาวชนสืบสาน ตำนาน บ้านเรา "
จัดอบรมโครงการกรอบแนวทางการพัฒนา ฯ เรียนรู้รากเหง้า วิถีชีวิต อัตลักษณ์ จุดเด่น จุดขายของชุมชน เพื่อนำมาเป็นเรื่องเล่าชุมชน สร้างข้อมูลรวม ที่เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นข้อมูลมาตรฐาน
และฝึกการเป็นนักเล่าเรื่อง และฝึกการถ่ายทอด เพื่อใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวบางเตียวในอนาคต
โดยมี ดร.กฤตพร บุตรเพชร นักวิชาการอิสระ บรรยาย กรอบแนวทางการสร้างเรื่องราวชุมชน
และทีมวิทยากรกระบวนการ
นางสาวทิวา ร่มรื่น
นางสาวภัทร ศิริแก้ว
นางสาวสายชล เจนงาน
นายกฤษะกร ชะนะชัยสมบัติ
จัดทำกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ดำเนินกิจกรรม เพื่อสรุปเป็นข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น