กฟผ. จัดค่าย EGAT English Camp 2018 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

กฟผ. จัดค่าย EGAT English Camp 2018 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดค่าย “EGAT English Camp 2018” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ กระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายเยาวชน และสร้างความรู้    ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านพลังงานแก่เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยาคม และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จำนวน 80 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ กฟผ.       จัดค่าย EGAT English Camp ขึ้นต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าอย่างเต็มที่ โดยเชิญเจ้าของภาษามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้เยาวชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตประจำวันต่อไป
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น