ศาลจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสร้างความรู้-เข้าใจ หน.ส่วนราชการ(มีคลิป)

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาล
  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโนรีสอร์ทกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทพร้อมด้วย
นางวรรณา ซื่อต่อตระกูล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ ,นายประคอง เตกฉัตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญไทยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และนายศรัทธาทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ ตลอดจน ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 62 คน ร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาล
    สำนักงานยุติธรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบงานด้านการไก่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่งที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพของคู่ความ สร้างความปรองดองขึ้นในสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังช่วยลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล 
     อย่างไรก็ตามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลส่วนหนึ่งไม่อาจสำเร็จลงได้หากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รวมถึงผู้ประนีประนอม ที่ได้จากการแต่งตั้งจากศาลทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันนี้ นับว่าเป็นการ เสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงทราบเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆในการบริหารจัดการความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้น
สำหรับโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาล จัดขึ้นเพื่อ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ทราบเทคนิคและ กลยุทธ์ต่างๆในการบริหารจัดการความขัดแย้งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือนำไปปรับใช้ในการไกล่เกลี่ยตลาดชุมชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการไก่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้นำระดับชุมชนและผู้ประนีประนอมของศาล อันอาจส่งผลให้การไกล่เกลี่ยมีผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นและลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล เสริมสร้างให้เกิดการประสานความ ความร่วมมือขึ้นระหว่างศาลกับภาคประชาชน และเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยสามารถนำมาเป็นแนวทางในการไกล่เกลี่ยคดีต่างๆ ต่อไป
***ทีมข่าว กระแสใต้-รายงาน***

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น