วันทะเลโลก หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ ขณะที่ผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ ให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะในทะเลอย่างต่อเนื่อง

8 มิถุนายน วันทะเลโลก หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ ขณะที่ผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ ให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะในทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางทะเล
 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่    เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561  ได้มอบนโยบายก่อนถึงวันทะเลโลก 8  มิถุนายน ว่า ปัญหาขยะ โดยเฉพาะพลาสติก ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบให้มีปริมาณขยะมากขึ้น ย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลานาน  ขณะนี้มีหลายประเทศประกาศไม่รับหรือลดการใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งหลอดดูด และหันไปใช้หลอดกระดาษแทน  โดยในประเทศไทยต้องการให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ หรืออาจมีเงื่อนไขหรือส่วนลด อื่น ๆ เพื่อจูงใจให้ลดการใช้พลาสติกลง  รวมทั้งทำให้ขยะไม่กระจัดกระจาย  พร้อมร่วมเก็บขยะที่ชายหาดบนเกาะพีพี กับประชาชนอาสาสมัครบนเกาะพีพีด้วย     ซึ่งในส่วนของ จังหวัดกระบี่ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมด้วยการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ขึ้นชื่อ เช่น เกาะ พีพี   ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับทะเล ทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติสำคัญด้านการท่องเที่ยว ต่างรับผิดชอบแบ่งมอบหมายภารกิจในการกำจัดขยะ โดยมีการดำน้ำลงไปเก็บขยะใต้ท้องทะเล เพื่อรักษาระบบบนิเวศน์  ความสวยงามของทะเล สัตว์ทะเล ให้มีความสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวประทับใจเป็นการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ  เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขี้น  และขอความร่วมมือประชาชนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทะเลของกระบี่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

             วันทะเลโลก (World Ocean Day)  เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลอย่างจริงจัง  หยุดพฤติกรรมดังกล่าว การปลุกจิตสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น โดยกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลก  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าแต่ละปีโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทิ้งนอกจากนี้แต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกมากกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเลซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลกส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลเช่นเต่าทะเลหรือเปล่าขนาดใหญ่จะเห็นผ้าถุงพลาสติกเป็นแมงกระพรุนเมื่อกินเข้าไปในกระเพาะอาหารถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยได้ทำให้สัตว์ทะเลเหล่านี้ตายได้

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น