ส่วนราชการเยี่ยมพบปะผู้นำศาสนารับเดือนรอมฏอน

ส่วนราชการเยี่ยมพบปะผู้นำศาสนารับเดือนรอมฏอน

2 มิ.ย 61 ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง นำกำลังพลศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 พร้อมได้มอบอินทผาลัม และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องมุสลิม เพื่อประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องไทยมุสลิม ดังนี้.- ณ  มัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 8 ตำบลบูกิต, มัสยิดยันนาตุลซาลาม หมู่ที่ 5 ตำบลบูกิต , มัสยิดบ้านเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ, มัสยิดดารุลตักวา หมู่ที่ 1 ตำบล จวบ, มัสยิดปากีสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ,มัสยิดบ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ และมัสยิดบ้านวาลียาดีน หมู่ที่ 3 ตำบลจวบ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองของพี่น้องชาวไทยมุสลิม อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง

ในโอกาสนี้ได้มีการบริการแนะนำในการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง /รพ.สต.อ.เจาะไอร้อง มาให้บริการ อาทิ การวัดความดันโลหิต และสายวัดรอบเอว ให้กับพี่น้องไทยมุสลิม ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ นี้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น