ทำดีด้วยหัวใจ!ชาวนราธิวาสร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ(มีคลิป)

ชาวนราธิวาสร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 ณ บริเวณอ่างเก็บ บ้านจาเราะห์สโตร์ ม.5 ตำบลกะลุวอ  อำเภอเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยพ.ต.อวีรยุทธ ศรีตาพันธุ์ ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรตันหยง ร.ท.ศิวัช ภู่เจริญ ผบ.ร้อยปืนเล็กที่ 4 ฉก.นย.ทร. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา  และหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ,หน่วยกำลังในพื้นที่ ,นักเรียน และประชาชนจิตอาสาฯ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมร่วมในการปลูกต้นไม้พื้นที่เป็นสีเขียวเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดินและเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเป็นการทำบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อให้มีความร่มรื่น ความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน “ต้นไม้ประจำปีของชาติ” ของประเทศไทยสืบมา ซึ่งปีนี้ (2561) ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
พร้อมกันนี้ นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ในการจัดกิจกรรมฯ ด้วย
                       
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น