การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ( การตรวจปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือนในชุมชน )
 ( วันนี้) 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ณโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า ชุมชนบ้านในสระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  นายภาณุมาศ   ลิ้มสุวรรณ  ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  โดยมีนายบุญธรรม   เจริญพงษ์   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน
  การจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใด้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง   ประหยัด  ปลอดภัย  เพื่อลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชน  ให้มีความปลอดภัย การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายชุมชนบ้านในสระหมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  จำนวน 100 ครัวเรือน  วัดจำนวน 1 แห่ง  มัสยิด 1 แห่ง  โรงเรียนจำนวน 1 แห่ง และศาลเจ้าจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้ามานานเป็นเวลาหลายปี  อาจมีการชำรุด และเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆได้  มีระยะเวลาดำเนินการ 3 วันตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 มิถุนายน 2561
    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมจัดบูธคลินิกให้ความรู้ แนะนำ และแจกเอกสารการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ แนะนำให้ความรู้แก่ผู้ใช้ไฟในชุมชน  การปล่อยขบวนของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในบ้านของชุมชน เช่นติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อ เตือนระบบไฟฟ้า เมนเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว หลอดไฟแอลอีดีสายไฟฟ้า เต้ารับสวิตซ์ ไฟฟ้าระบบการต่อลงดินและอุปกรณ์อื่นๆ

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น