ประชาชนจังหวัดกระบี่และจังหวัดไกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครบรอบ 65 ปีครั้งที่ 1 กว่า 3,500 คน

ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดไกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครบรอบ 65 ปีครั้งที่ 1 กว่า 3,500 คน
      วันนี้(24 มิ.ย 61)โรงพยาบาลกระบี่จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครบรอบ 65 ปีครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน และประธานในการปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ 5 ก.ม / 10 ก.ม และปั่นจักรยาน 21 ก.ม ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,500 คน
ด้วยปัจจุบันโรงพยาบาลกระบี่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยมากกว่า 1300 คนต่อวัน และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้มาปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการบูรณาการจัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 4 กิจกรรม  คือ          1.กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการ 65 ปีโรงพยาบาลกระบี่ 2. กิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่ 1  3. กิจกรรมทำบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกระบี่ และ 4. กิจกรรมรวมน้ำใจ
 สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครบรอบ 65 ปี ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายและให้ประชาชนมีความสนใจการออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบ หลายกลุ่มวัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินวิ่งหรือ Fun Run ในระยะ 5 กิโลเมตร /วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตรและการปั่นจักรยานระยะทาง 21 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากในจังหวัดและในจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

***นัฐ ศรีปล้อง และทีมข่าวกระแสใต้-รายงาน***

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น