กรมประมงสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ รับมอบปะการังเทียม 3,880 แท่ง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ(มีคลิป)

กรมประมงสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ รับมอบปะการังเทียม  3,880 แท่ง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสร้างรายได้ให้กับชาวประมงจังหวัดนราธิวาส
    22 มิ.ย 61 มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 3,880 แท่ง แก่กรมประมง เพื่อนำไปจัดวางในบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองและตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส    พร้อมกันนี้มีการปล่อยพันธ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน  3  ล้านตัวและปูม้า 5 หมื่นตัวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งการทำประมง สร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรผู้ยากจนที่มีอาชีพหลักคือประมงชายฝั่ง โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบปะการังเทียม   โดยในพิธีมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายประยูร  พุทธชาด  นายอำเภอตากใบ  นายยะห์ยา  ปะนาฆอ  นายอำเภอเมือง  และคณะผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
   ด้านนายอรุณชัย   พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ที่ทรงใส่พระราชหฤทัย และทรงทราบถึงปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่มีฐานะยากจน ได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ทั้งนี้ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมงดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งปะการังเทียมทั้ง 3,880 แท่ง ที่มีการส่งมอบนี้จัดสร้างโดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 20 ล้านบาท 
 โดยกรมประมงเห็นความสำคัญของชุมชนชายฝั่งทะเลที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นหลัก การจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่นี้ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวประมงเป็นแหล่งทำการประมงขนาดเล็กได้ สำหรับการจัดวางปะการังเทียมจำนวน 3,880 แท่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งในกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 4,417 ครัวเรือน และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 2,038 ครัวเรือน  ซึ่งการจัดวางปะการังเทียมในครั้งนี้จะทำให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลไพรวันจะได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างปะการังเทียมทั้งสิ้น  6,455 ครัวเรือน   ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลไพรวันได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างปะการังเทียม นอกจากนี้ยังมีอำเภอใกล้เคียงที่ได้ประโยชน์จากการใช้ปะการังเทียมร่วมกันอีกด้วย
      อย่างไรก็ตามนายสุรพร    พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังกล่าวเน้นย้ำ เตือนชาวประมงในท้องถิ่นเรื่องการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมในการทำการประมงเพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืนส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น