กฟผ.กระบี่ ซ้อมแผนการก่อวินาศกรรม อัคคีภัยและน้ำมันรั่วไหล ความรุนแรงที่ระดับ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 จังหวัดกระบี่ จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
   
จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ ตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ โดยให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนจำนวนมาก
        จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล จังหวัดกระบี่ ปี 2561 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ แผนการปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และระบบการบัญชาการณ์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและน้ำมันรั่วไหล มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งให้สามารถระงับเหตุ กรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่ มีความปลอดภัย

        สำหรับการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ ในครั้งนี้ เป็นการสมมุติเหตุการณ์ในระดับความรุนแรงที่ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ในเขตอำเภอเหนือคลอง และในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมดำเนินการฝึก ประมาณ 250 คน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น