อดีตหนุ่มช่างกลโรงงาน ประสบความสำเร็จ เลี้ยงหมูหลุม ทำปุ๋ยหมูอินทรีย์ ทำรายได้ตกเดือนละ 2 แสน

อดีตหนุ่มช่างกลโรงงาน  ประสบความสำเร็จ เลี้ยงหมูหลุม ทำปุ๋ยหมูอินทรีย์ ทำรายได้ตกเดือนละ 2  แสนกว่าบาท  ลูกค้าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรยุคใหม่ คิดใหม่ชีวิตก็จะสบาย  ชีวิตอดีตหนุ่มช่างกลโรงงาน ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2555 เนื่องจากเบื่อชีวิตในโรงงาน ประกอบกับเป็นคนที่ชื่นชอบท่องเที่ยว ในแนวเชิงเกษตร หลายๆพื้นที่ทั้งในต่างจังหวัดและในพื้นที่จังหวัดกระบี่  โดยเฉพาะการเลี้ยงหมูหลุม จึงตัดสินใจสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุมจำนวน 12 คอก ภายในสวนปาล์มน้ำมันของตัวเองในพื้นที่บ้านทับพล ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 
โดยเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร ทุกอย่างสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และนำมาใช้เองได้  หมูหลุมทั้ง 12 คอก มีหมูทั้งหมด 150 ตัวในการเลี้ยงแต่ละครั้ง  เมื่อหมูอายุครบ 3 เดือน 10 วัน ก็จะขายหมูในกิโลกรัมละ 60-65 บาท โดยเน้นอาหารที่เป็นพืช ผักพื้นบ้าน เสริมกับอาหารหมู  เพื่อที่จะให้หมูมีคุณภาพปลอดจากสารตกค้าง ทำ ขายหมูแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาทต่อเดือน 
นอกจากนั้น ยังทำขี้หมูหลุมขาย เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ จะไม่มีเศษดินปะปน  เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ขี้หมูหลุมที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้  กระสอบละ 50 บาท  น้ำหนัก 25 กิโลกรัม  ปัจจุบันมีลูกค้าสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่า 250 กระสอบ ทำรายได้ไม่ตำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน  สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่เหลือยังสามารถ นำไปใช้ในแปลงปลูกสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่  1 ไร่   เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการต่อยอดด้านการเกษตร แบบครอบวงจร  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา ปลาก็จะกินผัก  ทำให้ปลาไม่มีสารตกค้าง  ผู้บริโภคผัก ปลา ก็ปลอดภัย 
นายธวัชชัย สหะวิริยะ  อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 7 บ้านทับพล  ต.เขาพนม  อ.เขาพนม จ.กระบี่   กล่าวว่า เมื่อก่อนเลี้ยงหมูหลุม เพื่อเป็นอาชีพเสริม จากการทำเกษตร สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน  จนปัจจุบันสามารถเลี้ยงหมูหลุมได้ทั้งหมด 12 คอก  สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้หมูหลุม 40 ตัน ต่อเดือน  เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง มีความสุขที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและชื่นชอบ นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งบัน  ทั้งพืชผักและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหลือจากการขายให้กับเพื่อนบ้าน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น