นราธิวาส-ทหารมอบพันธ์แพะเนื้อแก่ชาวบ้าน 170 ตัว

ทหารมอบพันธ์แพะเนื้อแก่ชาวบ้าน 170 ตัว
            น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานมอบพันธุ์สัตว์ (แพะเนื้อ) จำนวน 170 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ..นราธิวาส จำนวน 85 ครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กรมปศุสตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดกลางการเกษตรประจําจังหวัดนราธิวาส บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๒ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ..นราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น