"สหกรณ์โคนราธิวาส ลงนาม MOU ขายโคบุญวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา"ปี 61 รองรับเนื้อโคฮาลาลโลกมุสลิมยอดทะลักลงใต้มากกว่าปีละ 20,000 ตัว

"สหกรณ์โคนราธิวาส ลงนาม MOU ขายโคบุญวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา"ปี 61 รองรับเนื้อโคฮาลาลโลกมุสลิมยอดทะลักลงใต้มากกว่าปีละ 20,000 ตัว
          ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  สหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด จ.นราธิวาส ลงนามข้อตกลง MOU กับ องค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่มีกิจกรรมโคบุญรองรับเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลก (กิจกรรมกรุบานในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ที่จะเกิดขึ้นทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลถือศิลอดเป็นเวลา 30 วัน ที่จะต้องมีการฆ่าวัวที่ถูกเชือดถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และเนื้อวัวฮาลาลยังขาดตลาดในพื้นที่ภาคใต้และยังต้องมีการสั่งซื้อมาจากต่างถิ่นปีละไม่น้อยกว่า 20,000 ตัว  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดโคบุญ ให้สหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด ส่งเสริมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 180 รายเข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคเนื้อที่มีคุณลักษณะเข้าเกณฑ์กรุบานขุนเพิ่มน้ำหนัก ก่อนจำหน่ายหรือส่งให้ผู้สั่งจองนำไปเชือดในวันตรุษฯ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 61 ซึ่งปีนี้ผู้สั่งจองแล้ว จำนวน 250 ตัว โดยมีนายนอร์ดีน เจะแล อดีตสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
       
 นายมะรอเซะ เจ๊ะมะลี ประธานสหกรณ์เนื้อโคมือนารอ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นการนำร่องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อตามบริบทพื้นที่มีสมาชิกได้รับประโยชน์จากการสร้างอาชีพเลี้ยงโคขุนเพิ่ม 180 ราย และสมาชิกปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มอีก 100 ราย  สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มไม่น้อยกว่าปีละ 5.5 ล้านบาท นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ ใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ “การตลาดนำการผลิต” มาดำเนินการในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่งคงแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ในปีที่ผ่านมาพบว่าเนื้อโคที่ครบอายุสำหรับใช้ในพิธีเชือดในวันตรุสอีดิลอัฎฮาถูกสั่งซื้อและย้ายมาจากภาคต่างๆของประเทศไทย เช่น ภาคกลาง นครศรีธรรมราช และพัทลุง ไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัว เพื่อย้ายเข้ามาเพื่อประกอบพิธีดังกล่าวในพื้นที่ จ.นราธิวาส และบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และเนื้อโคสำหรับใช้ในเทศกาลดังกล่าวยังไม่รวม จ.ยะลา และปัตตานี ซึ่งเป็นตลาดหลักอีกด้วย โดยในการลงนามข้อตกลง MOU ในวันนี้ 6 องค์กร เพื่อผลิตและรวบรวมโคกุรบ่านเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อจากลูกค้า และหลังจากนี้แล้วจะมีการขยายผลให้กับองค์กรศาสนาอิสลามและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้มากขึ้นและจะมีการผลิตอาหารจากเนื้อโคฮาลาลบรรจุในเซเว่นอีเลเว่นเพื่อรองรับพี่น้องมุสลิมที่จะสามารถรับประทานในช่วงของเดินทางด้วยรถยนต์ยังต่างถิ่นอีกด้วย.
 สำหรับผู้ที่มาร่วมลงนามข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายมะรอเซะ เจ๊ะมะลี ประธานสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด 2 นายอดุลย์ แวมะ ประธานสหกรณ์อิสลามสุไหงโกลก จำกัด
3 นายอาหะมะ กือโด ประธานกลุ่มออมทรัพย์ตะอาวุน 4 นายมะนาวี แตนิมะ อีหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลาม บ้านตรอ 5 นายมาหะมุ หะยีบือซา คณะกรรมการประจำมัสยิด ลุโบกาเยาะ 6 นายต่วนหะมะ รายอคาลี ตัวแทนสหกรณ์การเกษตรบาเจาะ                               ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น