ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ประเทศอินเดีย เปิดประชุมหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ l กระแสใต้ 4 ภาค l

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ประเทศอินเดีย เปิดประชุมหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ที่อำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 เวลา 19.00 น.  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ประเทศอินเดีย ได้เปิดวาระการประชุมและพบปะ ณ บ้านหนาวดาวเดือนรีสอร์ท  บ.ป่าเหมือด ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านตะวันออกกลางศึกษา เป็นประธานในพิธี และ ดร.โซเฟีย ไทยอนันต์ กล่าวต้อนรับคณะที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางด้าน ดร.วาริสคาน ไทยอนันต์ กล่าวได้ขอบคุณทางสมาคม และรับรองสถานที่วาระการประชุม ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ และผู้เข้าร่วมวาระการประชุมศิษย์เก่า อาทิเช่น ดร. มาโนชญ์ อารีย์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดร. บัณฑิต อารอมัน นักวิจัยประจำศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ดร. มูฮัมหมัดฟาฮีม อาจารย์หลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. ทศพร มะหะหมัด อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร. อารีฝีน ยามา อาจารย์ประจำหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
และมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ประเทศอินเดีย ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือในเรื่องสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ประเทศอินเดีย โดยทางสมาคมศิษย์เก่าอาลีการ์ มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก และขอให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้อย่างสันติ โดยด้านทางนายกสมาคมศิษย์เก่า ศ.ดร. จรัญ มะลูลีม ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและขอให้เคารพในการดำเนินการหรือการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก และไม่ควรถูกนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาในอินเดีย อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตมายาวนานทั้งในอินเดียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  ///////  เชียงราย /////////////////////

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น