กฟผ.–สนช. ประกาศแชมป์สุดยอดไอเดีย Hackathon แก้โจทย์พลังงานเพื่อชุมชน เตรียมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

กฟผ. – สนช. ประกาศแชมป์สุดยอดไอเดีย Hackathon แก้โจทย์พลังงานเพื่อชุมชน เตรียมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
กฟผ. - สนช. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน Hackathon ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ในงาน Startup Thailand 2018 เตรียมต่อยอดพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ เพื่อชีวิตที่กว่าของคนไทย

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดการแข่งขัน Hackathon ในงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งเป็นงานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวคิดและรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้านพลังงาน และการพัฒนาชุมชน 

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวต่อไปว่า Hackathon คือ การแข่งขันระดมความคิดแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามหัวข้อที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมกับ สนช. จัดแข่งขันในด้านเทคโนโลยีด้านพลังงาน “Innovative Power Solutions for Thailand Community and Energy Sector” โดยเป็นเวทีให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีพื้นที่แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

หัวข้อการแข่งขัน Hackathon ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
1) Firm Renewable Energy การนำเอาพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยเสริมระบบผลิตไฟฟ้าหลัก และการบริหารจัดการระบบผลิตพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) Energy Storage การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่จากการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
3) Electric Vehicle การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบสถานีชาร์จไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
4) Smart City - Smart Grid การส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
5) Bio Economy การนำทรัพยากรธรรมชาติจากพืช สัตว์ และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาพัฒนาต่อยอดการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ แปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

สำหรับผลการประกวด มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ทีม Keen Signal จากกลุ่ม Startup Thailand และนักศึกษาปริญญาเอกจาก Braunschweig University of Technology ในหัวข้อ “Smart energy bridge” 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ได้แก่ 
1) ทีม คิดแล้วทำเขื่อนภูมิพล จากเขื่อนภูมิพล กฟผ. ในหัวข้อ “นวัตกรรมจำกัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน” 
2) ทีม Fling จากกลุ่ม Startup Thailand และ Startup Silicon Valley ในหัวข้อ “Drone machine learning”
และ 3) ทีม How to train your duck จาก กฟผ. ในหัวข้อ “Virtual Power Plant (VP)” 

“การแข่งขัน Hackathon ในครั้งนี้ทำให้ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้านพลังงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ได้ โดยทั้ง 4 ไอเดียที่ได้รับรางวัล กฟผ. จะให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมและธุรกิจต่อไป” นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าว
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น