ชุมชนบ้านหน้าทับ รวมพลัง กฟผ. พลิกฟื้นป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช

ชุมชนบ้านหน้าทับ รวมพลัง กฟผ. พลิกฟื้นป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช

ชุมชนบ้านหน้าทับ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กฟผ. และฮีโร่นักยกน้ำนักทีมชาติไทย ร่วมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าชายเลน  จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) ชุมชนบ้านหน้าทับ ร่วมกับ นางรัชดา ทองอยู่  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ประเทศไทย (กฟผ.)  นายมนตรี ศรีสมอ่อน  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน จำนวน 300 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม “พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ” ณ บ้านหน้าทับ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

นายทักษิณ หมินหมัน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) กล่าวว่า พื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  ประสบปัญหาถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน   ชาวบ้านจึงรวมตัวกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งพอได้เห็นป่าชายเลนในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ กฟผ. เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ประสบผลสำเร็จ มีดินเลนงอกใหม่สัตว์น้ำเพิ่มจำนวน ระบบนิเวศดีขึ้นจึงได้ติดต่อขอความร่วมมือจาก กฟผ. ให้เข้ามาช่วยดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนที่บ้านหน้าทับ ซึ่งเป็นดินเลนงอกใหม่ จำนวน5 ไร่ โดยทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) และชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษาป่าชายเลน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  รวมทั้งจะมีการขยายผลสู่ชุมชนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ด้านนางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม  กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีที่ชุมชนบ้านหน้าทับ จ.นครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความตั้งใจของ กฟผ. ในการปลูกป่าและดูแลระบบนิเวศ โดยในปีนี้ กฟผ. มีนโยบายปลูกป่าชายเลนให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในภาคใต้ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  สำหรับการปลูกป่าชายเลนของ กฟผ. จะเน้นเรื่องความมั่นคงและความอยู่รอด โดยเลือกใช้พันธุ์กล้าไม้ที่มีความแข็งแรงอย่างต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 3,500 ต้น เพราะเป็นต้นไม้ที่มีรากแบบค้ำจุนขนาดใหญ่ และทำหลักไม้ให้ต้นกล้ายึดเกาะไม่ให้หลุดลอยขณะถูกคลื่นซัด พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ลูกปลากะพง จำนวน 3,000 ตัว ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว และลูกหอยแครง จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดย กฟผ. จะปลูก 1 ปี บำรุงต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าป่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปได้ พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการดูแลรักษาป่าชายเลนอย่างถูกวิธีให้กับชาวบ้านมาร่วมกันดูแลต่อไป      

สำหรับงานในวันนี้ฮีโร่นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย นำโดยสินธุ์เพชร กรวยทอง เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก ที่ริโอเกมส์  ธัญญ่า สุขเจริญ  วิฑูรย์ มิ่งมูล  และปฏิภาณ บุบผามาลา ได้เดินทางมาร่วมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ เพื่อช่วยรณรงค์ให้ประชาชนหันมาร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนของไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังช่วยสร้างสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์ประชากรสัตว์น้ำ  รวมถึงช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนอีกด้วย
-----------------------------------------
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น