สภ.ทรายขาว จ.กระบี่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


สภ.ทรายขาว จ.กระบี่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่​ คณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
     วันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 09.30 - 12.20 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่, พ.ต.ท.พิสิทธิ์ ปากบารา รอง ผกก.ป.สภ.ทรายขาว และ พ.ต.ท.วรุฒ สาเหล็ม สว.สส.สภ.ทรายขาว ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่​ คณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 8/2561 ณ​ ห้องประชุมปกาสัย​ ชั้น​ 2 ศาลากลางจังหวัด​กระบี่​ เลขที่​ 5 โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมฯ
     ทั้งนี้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระ และในส่วนของผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของ สภ.ทรายขาว โดย พ.ต.ท.วรุฒ สาเหล็ม สว.สส.สภ.ทรายขาว ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ทรายขาว หลังจากนั้น ผกก.สภ.ทรายขาว ได้นำเรียนที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการดำเนิน "โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว(นำร่อง) ปลอดยาเสพติด" โดยบ้านบ่อม่วง ตั้งอยู่ ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในปกครองของนายสิทธิชัย บ่อม่วง ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อม่วง เป็นการดำเนินการโดยใช้หลัก "ชุมชนบำบัด - ศาสนาบำบัด" เป็นการดำเนินการของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนเอง ด้วยยุทธการ "น้ำดี ไล่น้ำเสีย" เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรบ้านบ่อม่วงที่ร่วมด้วยช่วยกัน ใช้มัสยิดชุมชนบ้านหัวแหลมเป็น "ศูนย์กุหลาบ พี่ทำเพื่อน้อง" บำบัดผู้ติดยาเสพติด จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่บ้านบ่อม่วง ระหว่าง 4-12 พ.ค.61 และผ่านการบำบัดทั้ง 35 คน
     ในส่วน ตร.สภ.ทรายขาว เป็นพี่เลี้ยง/คู่บั๊ดดี้ผู้ผ่านการบำบัดทั้ง 35 ราย รวมทั้งให้ดูแลไปถึงครอบครัวทั้ง 35 ครัวเรือนของผู้ผ่านการบำบัด เพื่อดำเนินการให้เป็นครอบครัวปลอดยาเสพติด และจะได้ขยายครัวเรือน/พื้นที่ปลอดยาเสพติดออกไปอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ทรายขาว (ต.ทรายขาว และ ต.คลองพน) 
     ได้จัดสร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ของผู้ผ่านการบำบัดทุกคน เพื่อเป็นพลังของชุมชนและหมู่บ้าน เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ชักจูงผู้หลงผิดให้กลับตัวกลับใจและเลิกเสพยาเสพติด รวมทั้งเชิญชวนผู้เสพติดให้เข้ารับการบำบัดในรุ่นต่อไปด้วย ทั้งเป็นสายข่าวและให้ข้อมูลผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อดำเนินมาตรการต่างๆในทุกมิติ กระทั่งการนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายของบ้านเมือง สภ.ทรายขาว จะได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป  
     การดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับการชื่นชมและชมเชยจากท่านประธานการประชุมฯ โดยเฉพาะท่าน พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เคยกล่าวชมเชยการดำเนินโครงการนี้ต่อท่านประธานฯด้วย และอาจเป็นไปได้ว่า รูปแบบโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของกระบี่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ จ.กระบี่***ทีมข่าว กระแสใต้-รายงาน***

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น