ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตาม พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน ข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี(มีคลิป)

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตาม พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี 2561

 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นางปราณี  รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตาม พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี 2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  โดยมีนายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนพัฒนาการประจำอำเภอ   ร่วมพิจารณาคัดเลือก นางปราณี  รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายให้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น   ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯจะได้รับมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของผู้ที่สนใจที่จะสมัครเข้าทำงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สิ่งแรกที่อยากฝากคือจะต้องมีใจรักในงานด้านนี้ โดยเฉพาะการทำงานจะต้องอาศัยความเข้าใจ เข้าถึงคนในชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจคนในชุมชน คนในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด และสามารถบูรณาการแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ โดยการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนของตนให้มีความก้าวหน้า เพื่อเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
         สำหรับการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี 2561  มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน  การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น  และการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2561  ประเภทหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประเภทพัฒนาการอำเภอ  ประเภทนักวิชาการ ประเภทสนับสนุน และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น  ซึ่งทุกรางวัลนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน วันนี้ 21 พ.ค.61 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นางปราณี  รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตาม พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี 2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  โดยมีนายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนพัฒนาการประจำอำเภอ   ร่วมพิจารณาคัดเลือก 

นางปราณี  รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายให้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น   ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯจะได้รับมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับ
 พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของผู้ที่สนใจที่จะสมัครเข้าทำงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สิ่งแรกที่อยากฝากคือจะต้องมีใจรักในงานด้านนี้ โดยเฉพาะการทำงานจะต้องอาศัยความเข้าใจ เข้าถึงคนในชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจคนในชุมชน คนในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด และสามารถบูรณาการแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ โดยการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนของตนให้มีความก้าวหน้า เพื่อเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
 สำหรับการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี 2561  มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน  การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น  และการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2561  ประเภทหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประเภทพัฒนาการอำเภอ  ประเภทนักวิชาการ ประเภทสนับสนุน และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น  ซึ่งทุกรางวัลนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

   ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น