สตูล อบต.กำแพง จัดโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

สตูล อบต.กำแพง จัดโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลกำแพง”
              วันนี้30พ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอุไรทอง อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการอบรมอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ โดยมีนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบป้ายแก่ร้านอาหารที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % และ ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อจัดให้กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ครูผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร และแม่ครัวในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 50 ราย ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร การจัดบริการอาหารในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การสุขาภิบาลของกรมอนามัย อันจะนำไปสู่สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น