กฟผ.เปิดอบรมทีมปฏิบัติงานโครงการภูมิชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

กฟผ.เปิดอบรมทีมปฏิบัติงานโครงการภูมิชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

 (21 พฤษภาคม 2561) ณ ห้องประชุมสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการอบรมทีมปฏิบัติงาน “โครงการภูมิชุมชน” เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเครือข่ายชุมชนมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 
        โครงการภูมิชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 4 ภาค ตามแนวศาสตร์พระราชา โดยมีนางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยฝ่ายกิจการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเป็นทีมงานภาคสนามจำนวน 50 คน
-----------------------------------------------

ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น