วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู ขนเครื่องแต่งกายแบบมลายูโบราณ ออกมาแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นเครื่องแต่งกายตามยุคเก่า

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู ขนเครื่องแต่งกายแบบมลายูโบราณ ออกมาแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นเครื่องแต่งกายตามยุคเก่าที่เคยได้รับความนิยมและสวยงามอลังกาล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส 

17 พ.ค 61 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมงานสัปดาห์มลายูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมมลายูเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบมลายูและประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าโบราณ การแต่งกายสมัยสมัยต่าง ๆของแหล่งมลายู และวิธีการโพกผ้าศีรษะของชาวมลายูสมัยโบราณ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานนับร้อยคน 
     
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส ทำให้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่เริ่มเลือนหายไป มีการสืบสานแก่คนรุ่นหลังและทำให้คนรุ่นหลังทราบถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนราธิวาสและยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการนำภูมิปัญญาการแต่งกายที่งดงามมาเผยแพร่และจะได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสต่อไป
นางสาวอานีซะ จะแนะ นักศึกษาสาขาการจัดการ ปี1ตัวแทนผู้เข้าร่วมงาน ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทำให้ตนเองสามารถเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่ตนยังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของการแต่งกายของชาวมลายูว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร การโพกผ้าบนศีรษะสามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งการงานที่รับผิดชอบอยู่และอีกหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้จากการร่วมงานในครั้งนี้ไปบอกต่อและจะร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสต่อไป                         

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071


โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น