สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า จัดเสวานา " ยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า จัดเสวานา " ยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" พร้อมเชิญตัวแทนสื่อจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น
          17 พ.ค 61 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการเสวนา บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.ดร.ชินวัฒน์  แม้นเดช  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทัพ/ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล /ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.ต.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  นายภูวสิทฏ์  สุกใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนายมาหามะ ดือเลาะ ผู้สื่อข่าว จ.นราธิวาส เป็นตัวแทนสื่อมวลชน จ.นราธิวาส เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอความคิดเห็นและบทบาทสื่อต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
         
โดย สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญญาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า หรือ คปต. มีภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอำนวยความยุติธรรม และเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการสร้างร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของสิทธิมนุษยธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตขิงประชาชนในพื้นที่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนนโยบายและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดนสันติวิธี
         สำหรับการจัดการเสวนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสานสัมพันธ์พูดคุย พบปะ ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ และความสันติสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เนื่องจากสื่่อมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในอนาคต                          ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น