ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิด"โครงการชาวนราสร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรมนำทางสันติสุข ก้าวสู่สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิด"โครงการชาวนราสร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรมนำทางสันติสุข  ก้าวสู่สามเหลี่ยม  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ "เน้นประชาสัมพันธ์เมืองพหุวัฒนธรรม  เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามของคนในท้องถิ่นปักษ์ใต้สู่ภูมิภาคอื่นๆ 
 ที่บริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส             นายสุรพร   พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด"โครงการชาวนราสร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรมนำทางสันติสุข  ก้าวสู่สามเหลี่ยม  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ "โดยมีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส       นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส    ดาบตำรวจมโณ  วารีวะนิช ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนราธิวาส รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 
    สำหรับโครงการชาวนราสร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรมนำทางสันติสุข  ก้าวสู่สามเหลี่ยม  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านวิถีพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่ดีงามของคนในท้องถิ่นปักษ์ใต้ และเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สู่พี่น้องประชาชนในภูมิภาคอื่นๆอีกด้วย              โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดเสวนาเชิงความรู้ในหัวข้อสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  การแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที     กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน     การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ในส่วนของภาคกลางคืนมีการแสดงของกลุ่มศิลปินนักร้องซุปเปอร์สตาร์ยาวี นักร้องท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานีมาร่วมขับกล่อมบทเพลงต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ       ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น