นทท.หลั่งไหล เดินทางเข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (มีคลิป)

นักท่องเที่ยวหลั่งไหล่เข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์   วัดมหาธาตุวชิรมงคล  หรือวัดบางโทง  เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง  และตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์  ด้วยงงการก่อสร้าง 500 ล้านบาท  
วันที่ 10 พ.ค. 61 นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์   วัดมหาธาตุวชิรมงคล  หรือ วัดบางโทง  หมู่ที่  3   ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ เนื่องจากความสวยงามและความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์  ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม  นอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีพุทธสถาน ตามจุดต่างๆหลายจุดด้วยกัน ให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา  อย่างเช่น องค์พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง  3  เมตร  รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตัก  กว้าง  9  เมตร  9  นิ้ว นอกเหนือจากพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ ที่มีการก่อสร้างที่สวยงาม  ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชม  พุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์   วัดมหาธาตุวชิรมงคล  หรือวัดบางโทง  ไม่ต่ำกว่า 100 คน  
 วัดมหาธาตุวชิรมงคล  หรือวัดบางโทง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่  111  ไร่   3  งาน  48  ตารางวา  วัดมหาธาตุวชิรมงคล สร้างเมื่อ  ประมาณ   พ.ศ. 2483  ปัจจุบัน  พระราชวชิรากร  (พิศาล  ปุรินฺทโก)   เป็น เจ้าอาวาส มี พระภิกษุจำพรรษา จำนวน 17  รูป สามเณร จำนวน  3  รูป   แม่ชี  จำนวน 15  คน   
พระราชวชิรากร เจ้าอาวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์  จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  -  บาลีขึ้น  เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้  ธรรม  -  บาลี  ของพระภิกษุสามเณรของวัดและพระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจ ที่จะศึกษาความสำคัญของวัด  
 ในปี  พ.ศ. 2545 ชาวจังหวัดกระบี่  ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  พ่อค้า  และประชาชน  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์  เฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ”                     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ขึ้น    เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ที่ทรงมีพระชนมายุครบ  50  พรรษา  ในปี  พ.ศ.2549  เพื่อเป็นสถานที่จรรโลงพระพุทธศาสนา  โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรมของภิกษุสามเณร  นักเรียน  นักศึกษา  และพ่อค้าประชาชน  ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการต่าง ๆ  ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาในด้านต่าง ๆ  โดยโครงการนี้ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา   มหาวชิราลงกรณ”     ของมูลนิธิกาญจนบารมี  โดยอยู่ในแผนการดำเนินงานโดรงการเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  ลำดับที่  13ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ  5๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์
***ขอขอบคูณเจ้าของบทความที่ไม่ประสงค์ออกนาม***
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น