กระบี่ บูรณาการชุดปฏิบัติการกองกำลัง 3 ฝ่าย ตรวจค้นสถานประกอบการแก้ปัญหาเร่งด่วน

กระบี่ บูรณาการชุดปฏิบัติการกองกำลัง 3 ฝ่าย ตรวจค้นสถานประกอบการแก้ปัญหาเร่งด่วนจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยว
พันตำรวจเอก ศุภฤกษ์ พันธโกศล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วย การกองกำลัง 3 ฝ่าย (พลเรือน ตำรวจ ทหาร ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ในฐานะนายทะเบียน.ธุรกิจนำเที่ยว เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นสถานประกอบการ hostel บริเวณอ่าวนาง วัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบสังคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก้ไขปัญหาเร่งด่วน 6 เรื่อง ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 และจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย การจัดระเบียบชายหาด การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาบุกรุกป่าไม้ ปัญหาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาผู้ประกอบการ Hostel จำนวน 4 แห่ง จากการตรวจสอบพบจำนวน 4 แห่ง สถานประกอบการประเภท Hostel ผู้ประกอบการร้านอาหาร พบความผิดดังนี้ ไม่มีใบอนุญาตโรงแรม ลักษณะความผิดใช้อาคารผิดประเภท พร.บ. 2522 ไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยตาม พรบ ตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของ ตม.ได้ดำเนินการเปรียบเทียบ ไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยในการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ ของคนต่างด้าว จำนวน 2 ราย 5 คดี
ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ แจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนไปยังผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และยังมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นในลักษณะนอมินี เป็นหนึ่งมาตรการในการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมมิให้รายได้รั่วไหลออกนอกประเทศ และประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสข่าวสาร ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
-------------------------------------

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว

ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์ 
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น