สมเด็จพระสังฆราช ประทานรางวัล"เพชรงามการสาธารณะสงเคราะห์" ประจำปี 2561

สมเด็จพระสังฆราช ประทานรางวัล"เพชรงามการสาธารณะสงเคราะห์" ประจำปี 2561
 แด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสรางวัล

          นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอก ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธา ร่วมนมัสการและแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานอนุโมทนารางวัล "เพชรงามการสาธารณะสงเคราะห์" ประจำปี 2561แด่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

         สำหรับรางวัล"เพชรงามการสาธารณะสงเคราะห์" เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พิจารณาพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยปีนี้มีพระสงฆ์รับรางวัลจำนวน 18รูป และหน่วยงานภาครัฐ1แห่ง และภาคเอกชน1แห่ง 

          พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นพระมหาเถระผู้เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนต่างศาสนิก สนับสนุนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขร่มเย็นจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่รวมทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ สำหรับโครงการที่พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ได้ดำเนินการไปนั้นมีมากมาย อาทิ สนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯในจังหวัดนราธิวาส จัดสรรที่ดินและพัฒนาที่ดินวัดเป็นธนาคารข้าวสำหรับประชาชน รับอุปการะเด็ก คนชรา และนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ตลอดจนจัดสรรธรณีสงฆ์ให้ประชาชนใช้ในการประกอบอาชีพ                                   

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น