สภ.ทรายขาว.พบปะผู้ปกครอง "กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561"

 
สภ.ทรายขาว.พบปะผู้ปกครอง "กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561"
     วันที่ 16 พ.ค 2561 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิโรจน์ โรจน์พัฒนสุข ปฏิบัติราชการ รอง สวป.สภ.ทรายขาว ได้รับเชิญจากนายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผอ.รร.บ้านทรายขาว ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านทรายขาว ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในหัวข้อ ยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท มีผู้ปกครองนักเรียน คณะครู-อาจารย์ และผู้มีเกียรติร่วมในที่ประชุม จำนวน 100 คนเศษ โดยการประสานงานโดย นายสราวุธ แสงวิสุทธิ์ ผญบ.ม.2 ต.ทรายขาว/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
     ผกก.สภ.ทรายขาว และ ร.ต.อ.วิโรจน์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้ .-
     1.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้แนะนำตัวและชี้แจงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ทรายขาว และการดำเนินโครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว(นำร่อง)ปลอดยาเสพติด ซึ่งจะได้ขยายการดำเนินการออกไปยังหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดในโอกาสต่อไปด้วย 
     2.เน้นย้ำและฝากให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลาน เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาททั้งภายในโรงเรียน/สถานศึกษา และต่างสถานศึกษาด้วย 
     3.การรณรงค์และร่วมกันสวมใส่หมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 100% เพื่อความปลอดภัยและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งต่อไปจะดำเนินการจัดโซนหรือพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเคร่งครัด "โครงการถนนสีขาว" 
     หลังเสร็จสิ้นการพบปะผู้ปกครองและบรรยายให้ความรู้ ได้นั่งปรึกษาหารือความร่วมมือกันระหว่าง สภ.ทรายขาว กับ นายธนวัฒน์ฯ ผอ.รร.บ้านทรายขาว ในโอกาสต่อๆไป
***ศุภกิจ คงภักดี-รายงาน***
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น