รพ.กัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดบริการแผนกผู้ป่วยในและศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประชาชน(คลิป)

โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดบริการแผนกผู้ป่วยใน งานตรวจสมรรถพาดหัวใจ และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานในการรับบริการมากยิ่งขึ้น 
 ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดบริการแผนกผู้ป่วยใน งานตรวจสมรรถภาพหัวใจ และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก 
 รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณ เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เดิมใช้ชื่อ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 โดยให้บริการทางการแพทย์แก้ประชาชนทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอกและสังเกตอาการ แผนกกายภาพบำบัด แผนกแพทย์แผนไทย แผนกเอกซเรย์ทั่วไป ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมียอดผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 65 ราย ให้บริการเฉพาะในวัน และเวลาราชการ 
 ปัจจุบัน โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขจึงได้เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 22 เตียง เป็นห้องพิเศษรวม 20 เตียง ห้องพิเศษ VIP จำนวน 2 ห้อง ศูนย์ตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 64 Slide และยังมีแผนกที่จะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ แผนกไตเทียม แผนกทันตกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และคลินิกพิเศษ ผู้ป่วยนอกต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานในการรับบริการมากยิ่งขึ้น 
 ภายหลังจากพิธีเปิดบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันยาณิวัฒนาการุณย์แล้วเสร็จ ประธานและผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมตึกผู้ป่วยใน และห้องพิเศษ VIP ต่างๆ ณ ชั้น 10 โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ เยี่ยมชมห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่อง EST ณ บริเวณ ชั้น 2 โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ และเข้าชมศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ ตึกเอกซเรย์  
 ด้าน ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางโรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส มีภารกิจสำคัญที่จะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลขนาด 150 เตียง เปิดให้บริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่ เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น โดยปัจจุบันได้เปิดสิทธิการรักษาพยาบาล โดยระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสิทธิบัตรทองสามารถใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 ส่วนสิทธิประกันสังคมอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ.                      

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว-โฆษณา
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น