นราธิวาส-อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่

อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่
           ณ สนามกีฬาฟุตบอลบ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการีแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด อบต.โตกเตียน คัพ ครั้งที่ 20 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.โคกเคียน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก
          นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน กล่าวว่า การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากการออกกำลังกาย จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก และจิตใจของผู้ออกกำลังกาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด อบต.โคกเตียน คัพ ครั้งที่ 20 โดยมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 4-25เม.ย.61  เพื่อ กระชับความรัก ความสามัคคีภายในตำบลให้แน่นแฟ้นยิ่งขี้น. เพื่อให้เยาวชนในตำบลมีความสนใจในกีฬาและห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการนันทนาการภายในตำบล เพื่อให้เยาวชนในตำบลได้มีการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลให้มีความประสิทธิภาพ เพื่อกระชับมิตรความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับประชาชน      
           นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า แข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ถือว่าเป็นการมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเห็นคุณค่าของนักกีฬาที่เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยเด็ก เยาวชนและประชาชนพันภัยยาเสพติด และ การแข่งขันกีฬามิได้มุ่งหวังแต่ชัยชนะ เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ควรต้องสร้างคนให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง เป็นผู้รู้แพ้  ชนะและการให้อภัยซึ่งกันและกัน ผมหวังว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีงานแก่เด็ก และเยาวชนในตำบลโคกเคียนต่อไป             ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น