อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดงานอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสียง ลดโรค ปรับพฤติกรรม (งานวัน อสม.จังหวัดนราธิวาส)มีคลิป

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดงานอสม.สร้างสุขภาพ  รู้ตน  ลดเสียง  ลดโรค ปรับพฤติกรรม (งานวัน อสม.จังหวัดนราธิวาส) ขณะที่อสม.จากอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส อายุกว่า 80 ปี เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 
          
 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส พ.ญ.ประนอม     คำเที่ยง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ  อสม.สร้างสุขภาพ  รู้ตน  ลดเสียง  ลดโรค ปรับพฤติกรรม (งานวัน อสม.จังหวัดนราธิวาส) ประจำปี 2561 โดยมีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   นายแพทย์วิชัย  วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 13 อำเภอ ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000  คน
              พ.ญ.ประนอม  คำเที่ยง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวชื่นชมคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดนราธิวาสทุกคน ที่ได้เสียสละอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวมในการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนและได้วางรากฐานการพัฒนา  และเสริมความเข้มแข็งด้านบริการสาธารณสุขของประชาชน  โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
            พ.ญ.ประนอม  คำเที่ยง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวเพิ่มเติมว่าระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนที่สามารถเป็นกำลังเสริมภาคประชาชนให้เข้มแข็งร่วมกับทีมหมอครอบครัว  เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกครอบครัว และเป็นแกนนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัยและโรควิถีชีวิต 5 โรค ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หัวใจ  หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพในทุกด้าน
โอกาสนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติและสวมเสื้อสามารถให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด และ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับพี่เลี้ยงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   รวม 31 ราย พร้อมได้มอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาวุโสจำนวน 3 ราย หนึ่งในนั้นเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาวุโสจากอำเภอรือเสาะที่มีอายุมากที่สุด อายุ 82 ปี และทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเป็นเวลา 39 ปี ด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวมและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
             ด้านนางรอไบย๊ะเอสเอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลแว้ง กล่าวด้วยความปลึ้มใจที่ได้ทำหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข และเรื่องโรคภัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้สัญญาว่าจะตั้งใจทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น