ให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิต"กฟผ.มอบแว่นในโครงการแว่นแก้ว ณ อบต.ปกาสัย จ.กระบี่(มีคลิป)

 15 ปีโครงการแว่นแก้วเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯประชาชนจังหวัดกระบี่เข้าตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตา.  1, 200 คน ใน 2 พื้นที่ จ.กระบี่
     (วันนี้) 21 เมษายน 6 1ที่ อาคารอเนกประสงค ์อบตปกาสัย ตำบลปกาสัยอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   15 โครงการแว่นแก้ว  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 นายไพรัช ทับชุม นายอำเภอเหนือคลองได้เปิดโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตหน่วยที่ 434 ที่จังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันราชสมภพ 2 เมษายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและอำเภอใกล้เคียงเข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมการรับแว่นได้ในวันเดียวกันเป้าหมาย 600 คนในวันนี้. สำหรับวันพรุ่งนี้จะจัดมอบแว่นตาอีกจำนวน 600 คน ของหน่วยที่ 435ที่ โรงเรียนบ้านคลองหมาก. ตำบลคลองขนาน. อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีจักษุแพทย์โรงพยาบาลเมตตารักษ(์วัดไร่ขิง)  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมดำเนินกิจกรรม
      นางสาวนงนุช. ไตรธเนศ.  หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากำลัง การผลิตโรง ไฟฟ้ากระบี่กล่าวรายงาน. กล่าวว่า ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้จัดโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตร่วมกับโครงการธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์. (วัดไร่ขิง )และ บริษัทแว่นตากรุ๊ป. จำกัด. ดำเนินโครงการรณรงค์รับบริจาคแว่นตา. เลนส์และทุนทรัพย์สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. ในการออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ด้อยโอกาสโดยโครงการแว่นแก้ว เริ่มดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่มาตั้งแต่พ. ศ. 2546 จนปัจจุบันรวม 435 หน่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาได้รับแว่นตา. จำนวนทั้งสิ้น251,200คน
นาย วิมลไชย มงคล หัวหน้าโครง การศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ เปิดเผยกับทีมข่าวกระแสใต้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำ โครงการแว่นแก้ว โดยร่วมกับโครงการธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)         และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ดำเนินโครงการรณรงค์รับบริจาคแว่นตา เลนส์ และทุนทรัพย์ สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจให้โครงการแว่นแก้ว เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา ( รอบ) ในปี .. ๒๕๔๖ และมีแนวคิดในการช่วยเหลือสังคมในแนวทางเดียวกัน

โครงการแว่นแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี .. ๒๕๔๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๔๓๔ หน่วย สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้กว่า ๒๕๐,๐๐๐ ราย และที่โรงเรียนบ้านคลองหมาก ตำบลคลองขนาน อำเภอ             เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ในวันนี้
นับเป็นการออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว              หน่วยที่ ๔๓๕ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ๖๐๐ คน แบ่งการให้บริการเป็น ภาคเช้า ๔๐๐ คน และภาคบ่าย ๒๐๐ คน โดยเมื่อวัดสายตาแล้วประชาชนสามารถรับแว่นกลับได้ทันที ตามพันธกิจที่มุ่งมั่นในการมอบโอกาสการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มอบคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกช่วงชีวิต นาย วิมลไชย ฯ กล่าว

        
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น