กฟผ.ร่วมกับอาชีวศึกษา ประชุมการดำเนินงานโครง การชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ.ร่วมกับอาชีวศึกษา ประชุมการดำเนินงานโครง การชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง) 19/เมย./61 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมที่ห้องประชุมพองหนีบเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีวาระการประชุมดังนี้ 1.การจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้มีการอภิปรายหลากหลายประเด็นเพื่อหาข้อกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักๆ ในการดำเนินงาน 9 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับโครงการชีววิถี ฯ ดังนี้ 1.การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 1.1ประเภทศูนย์เรียนรู้ 1.2ประเภทแปลงสาธิต 2.ครู,บุคลากรทางการศึกษา นำไปปฏิบัติและขยายผลดีเด่น 3.นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น 4.ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและปฏิบัติได้ผลดีเด่น 5.ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและปฏิบัติได้ผลดีเด่น 6.โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 7.สิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถี ฯ 8.งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี ฯ คณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 1.ระดับจังหวัด 2.ระดับภาค 3.ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ตั้งแต่ปี พศ.2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขยายสู่ชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรอบวิทยาลัยที่สังกัด อาชีวศึกษาทั่วประเทศ บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวกระแสใต้ ข่าว 4 ภาค เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร ผอ.กระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น