กระทรวงสาธารณสุขเร่งขจัดเชื้อวัณโรคที่ระบาดในเรือนจำนราธิวาส (มีคลิป)

กระทรวงสาธารณสุขเร่งขจัดเชื้อวัณโรคที่ระบาดในเรือนจำนราธิวาส
        ณ.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส พ.ญ.ประนอม     คำเที่ยง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองวัณโรคในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและผู้ต้องขังร่วมในพิธี 
         นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาสเป็นเรือนจำที่มีสภาพพื้นที่จำกัด มีความแออัด การระบายอากาศไม่ดี หากมีผู้ที่ได้รับเชื้อก่อนจำคุกจะสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้ต้องขังรายอื่นๆได้ง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็วทำให้พบผู้ป่วยวัณโรคทุกปี และขาดความเชื่อมโยงระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลผู้ที่ป่วยต้องไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง กรณีพ้นโทษหรือเมือผู้ป่วยต้องย้ายเรือนจำ  
        นอกจากวัณโรคแล้วยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอีกด้วยจากปัจจัยสำคัญคือยาเสพติดชนิดฉีก  ดังนั้นนับเป็นโอกาสดีที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชฑัณฑ์กระทรวงยุติธรรมได้ทำความร่วมมือ การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ ซึ่งจะดำเนินการในเรือนจำทั่วประเทศ 143แห่ง  ถือเป็นการbig cleaning ในเรือนจำ 
        นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทั้งหมด1,974 คน แยกเป็นผุ้ต้องขังชาย จำนวน1,836 เป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน 138 คน ดังนั้น เป้าหมายจังหวัดนราธิวาส จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองวัณโรค จำนวนอย่างน้อย 1,816 คน จังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาปีละ4-12คน ซึ่งหากไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันที่ดี คาดว่าแนวโน้นของผู้ป่วยในเรือนจำอาจสูงขึ้นเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำที่แออัด 
        พ.ญ.ประนอม คำเที่ยง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อด้วยระบบทางเดินหายใจที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิต อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ทำให้วัณโรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและยังเป็นปัญหาในเรือนจำ  สภาพพื้นที่แออัดซึ่งสามารถแพร่กระจายเชิ้อโรคได้ดี และแนวโน้มของปัญหาวัณโรคในเรือนจำก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกมีความสำคัญมากต่อการควบคุมวัณโรคในเรือนจำ เนื่องจากเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อวัณโรคในเรือนจำอย่างรวดเร็ว           

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น