ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายลูกชายนายอำเภอสุไหงปาดี รุ่นที่ 2

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายลูกชายนายอำเภอสุไหงปาดี รุ่นที่ 2
          ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายลูกชายนายอำเภอสุไหงปาดี รุ่นที่ 2 โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พระเทพศีลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา พันตำรวจโท กฤษดา ใจแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้าอบรมค่ายลูกชายนายอำเภอสุไหงปาดี รุ่นที่ 2 ให้การต้อนรับ 
          ตามที่รัฐบาลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่าย ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม 
           ในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์การบำบัดรักษาจากทีมโรงพยาบาลสุไหงปาดีร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 104 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 13 วัน แบบค้างแรม ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 ทุกวันมีการปฏิบัติศาสนกิจครบตามหลักศาสนา มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการบำบัดสาธารณสุข และ ปปส.อีกด้วย 

           สำหรับค่ายลูกชายนายอำเภอสุไหงปาดี รุ่นที่ 2 ได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                    
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น