สตูล เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561(มีคลิป)

สตูล เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
      วันนี้ 10 เม.ษ. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15.30 น.ที่ บริเวณลานหน้าห้างแม็คโคร สาขาสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีนางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดสตูล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และทหาร ร.5 พัน 2 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตำรวจ  เครือข่ายมูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ดังนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการดำเนินงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชน ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามกฎจราจร และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
         นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ และทุพพลภาพเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดสตูล มีจำนวนอุบัติเหตุ 23 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 23 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ซึ่งนับว่าสถิติยังคงค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเกิดจากการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมโดยทำแผนฯ และจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการในพื้นที่ 7 อำเภอ โดยมีเป้าหมายการเพื่อลดความสูญเสียทางร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยช่วงควบคุมเข้มข้น ในระยะดำเนินการระหว่าง วันที่ 11 เม.ษ.61 ถึง 17 เม.ษ.61 ภายใต้หัวข้อหลัก ในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” นอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ โดยขับขี่รณรงค์ไปบนถนนทุกสายในเขตพื้นที่เมืองสตูล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และลดการสูญเสียทุกรูปแบบต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น