เปิดงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้อย่างใหญ่พบกับร้านจำหน่ายอาหารมาตรฐานกว่า 200 ร้าน

เปิดงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้อย่างใหญ่ 7-11 เมษายน 2561 นี้ พบกับร้านจำหน่ายอาหารมาตรฐานกว่า 200 ร้าน
ณ ลานคนเดินสนามกีฬามหาราช         อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส   นายปรีชา  นวลน้อยนายอำเภอสุไหงโกลก   นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง   ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก  ร่วมในพิธีเปิด                                                      นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่างานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนรวมทั้งการสร้างความมั่นใจในพื้นที่ด้วย              ด้านนางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส   กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โมเดลสามเหลี่ยม  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สำหรับงานอาหารจานเด็ดปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9   ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2561 รวม 5 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และพื้นที่ใกล้เคียง รวม 200 ร้าน  โดยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และปลอดภัย 
 ส่วนกิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าราคาประหยัด โดยร้านค้าของหน่ายงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ยังมีการแสดงบนเวที เช่น วงดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงของดารา นักร้อง และการแสดงของนักร้องพื้นบ้านและมาเลเซีย ซึ่งภาพรวมของงานนั้นสามารถสร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น