กฟผ. ร่วมกับเครือข่าย บก.นสพ. ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดสัมมนาสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย

กฟผ. ร่วมกับเครือข่าย บก.นสพ. ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดสัมมนาสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย

กฟผ.นำเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าการส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนา ”ทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ (บก.นสพ.) ภาคเหนือ 17 จังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกพลังงาน: Disruptive Technology” และการบรรยายพิเศษ “รู้ทันสื่อในยุคไอที 4.0” โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพร้อมเปิดเวทีเสวนา “ทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย” โดยมีนายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์
วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และสื่อมวลชนภาคเหนือ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. กล่าวว่า ระบบไฟฟ้าไทยในปัจจุบันเป็นระบบแบบรวมศูนย์ คือมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบส่งขนาดใหญ่ และระบบจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมไปทั่วประเทศ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทำให้รูปแบบระบบไฟฟ้าในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปโดยจะมีการกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปสู่ชุมชนมากขึ้น แต่ละชุมชนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT) 

สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ปัจจุบันยังคงมีความผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ ไม่สามารถใช้เป็นพลังงานหลักทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลได้ แต่ในอนาคตจะมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนกลายเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหลักได้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีระบบในปัจจุบันให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบใหม่ในอนาคตได้อย่างราบรื่น

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าไทย จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่จะสร้างให้เกิดความสมดุล มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับภาพรวมของสังคมไทย เนื่องจากประเทศไทยยังนำเข้า
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ จึงจำเป็นจะต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปทีละขั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทันทีอย่างสิ้นเชิง ควรเป็นการพัฒนาที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป และสามารถร่วมกันพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถี กฟผ.
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น