About

Header Ads

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ส่วนหน้า) เดินทางมาร่วมงานรวมพลคนรู้ใจ พบปะพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม อำเภอสุไหงปาดี

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ส่วนหน้า) เดินทางมาร่วมงานรวมพลคนรู้ใจ พบปะพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
           นายภานุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานงานรวมพลคนรู้ใจ พบปะพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการทุกหน่วยงาน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมในงานเป็นจำนวนมาก 
          ซึ่ง นาย ธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี (กำนันเพื่อน) ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดบ้านพักส่วนตัว จัดกิจกรรมรวมพลคนรู้ใจ พบปะพี่น้องประชาชน และยังจัดข้าวปลาอาหารให้พี่น้องประชาชนในอำเภอสุไหงปาดี และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดนราธิวาส อาทิ อ.สุไหงโกลก อ.ตากใบ อ.ระแงะ อ.รือเสาะ รวมทั้งพี่น้องจ.ยะลา ปัตตานี สตูล สุราษฎร์ธานี  ได้ร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุย สร้างสายใยสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่างชาวไทยพุทธมุสลิม 
          นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เหมือนการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ได้เห็นความรักความสามัคคี ของทุกภาคส่วน จึงขอชื่นชมกำนันธนาธิป พหรมชื่น ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
          ด้านนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ได้เห็นภาพของพี่น้องที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมได้มาอยู่ด้วยกัน ภาพที่ปรากฏ ทั้งการแต่งกาย และอาหารการกินที่นำมาจัดเลี้ยง เป็นการอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจในอัตลักษณ์ของกันและกัน               
          นายภานุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกล่าวว่า ขอชื่นชมแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของ นาย ธนาธิป พรหมชื่น หรือกำนันเพื่อน ซึ่งเป็นการทำงานของคนในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ซึ่งรู้ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เชื่อว่า หากภาคประชาชนได้มองเห็นแนวทางการสร้างความสามัคคี ความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในมิติของสังคมชาวบ้าน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน.ความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน               

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น