About

Header Ads

ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดศูนย์ ความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวคดีอาญาประจำศาล(มีคลิป)

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดกระบี่
เปิดศูนย์ ความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวคดีอาญาประจำศาลจังหวัดกระบี่
โดยมีนาย จิรพงษ์ ตรงวานิชนาม ผูัพิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษ เรื่องระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแล และนางวรรณา ซื่อต่อตระกูล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ รายงานความเป้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ
      ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยมีคนจำนวนมากต้องถูกขังเพราะไม่มีทรัพย์สินประกันตัว ซึ่งมีข้อมูลว่ามีผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาต่อปีประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล ผู้ถูกขังประมาณ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี หรือประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้นำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปใช้กับศาลชั้นต้น เพราะการปล่อยชั่วคราวถือเป็นมาตรการสำคัญในการลดทอนความจำเป็นด้านการควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ ผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชั่วคราวในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องเป็นผู้ที่ถูกตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุดคือโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกพาตัวมาศาลเพื่อขอฝากขังครั้งแรกหรือจำเลยที่ถูกพาตัวมาฟ้องโดยไม่เคยผ่านการฝากขังมาก่อน และต้องยินยอมต่อศาลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาความเสี่ยงในการหลบหนีและกระทำความผิดอื่น ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องทำสัญญาประกันและไม่เรียกหลักประกัน แต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องสาบานต่อศาล และต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ศาลกำหนดเพื่อกำกับดูแลให้มาศาลตามนัด ซึ่งศาลมีมาตรการกำกับดูแลตลอดระยะเวลาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยผู้นำท้องถิ่นช่วยสอดส่องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ให้หลบหนีหรือกระทำผิดซ้ำอีก เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวดำเนินไปตามหลักสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวคดีอาญาประจำศาลจังหวัดกระบี่
       นายธีระยุทธ์ จินา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้ต้นในศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ประเมินความเสี่ยง ฯ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประเมินความเสี่ยงในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า ระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ก็คือ การปล่อยฟรีไม่มีประกัน ตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนระบบการประกันตัวจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่
โดยเอาเงินออกจากระบบและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวย ซึ่งระบบเดิมยึดเงินหรือหลักทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการปล่อยชั่วคราว อิสรภาพจึงมีราคาแพงสำหรับคนจน ทำให้ความยุติธรรมไม่มีสำหรับคนจนหรือ”คุกมีไว้ขังคนจน”
ซึ่งเป็นคำประชดประชันที่ได้ยินตลอดมา เนื่องจากเงินเป็นต้นเหตุของความไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยากจนไม่ได้รับอิสรภาพ ส่วนในระบบใหม่ เงินไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป แต่เป็นระบบที่ปล่อยฟรีไม่มีประกัน โดยนำมาตรการกำกับดูแลมาเป็นเครื่องค้ำจุนแทนเงิน ระบบการประกันตัวใหม่นี้จะเป็นธรรมยิ่งขึ้น ถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวคดีอาญาประจำศาลจังหวัดกระบี่ และความร่วมมือจากพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ต้องหาหรือจำเลยในเบื้องต้น และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยสอดส่องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ให้หลบหนีหรือกระทำผิดซ้ำอีก ผมขอให้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวคดีอาญาประจำศาลจังหวัดกระบี่สำเร็จไปด้วยดี
  และขอขอบคุณผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน ที่มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
นางสาว อวิกา ฉัตรตระกูลรักษ์ และทีมข่าวกระแสใต้-รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว-โฆษณา
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น