About

Header Ads

เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง บุกจับมอดไม้ลักลอบตัดไม้บนเขาที่นราธิวาส ยึดของกลางจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง บุกจับมอดไม้ลักลอบตัดไม้บนเขาที่นราธิวาส ยึดของกลางจำนวนมาก
           สืบเนื่องจาก เมื่อ 20 มี.ค.61 แม่ทัพ ภาค 4 ได้อนุมัติให้เฮลีค้อปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย บินตรวจสอบค้นหา ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย และค้นหาลักลอบแปรรูปไม้ บินตรวจพบหลายจุดบนภูเขาสูง จึงมอบหมายให้ ฉก.ทพ.49 นำกำลังทุกส่วนราชการสนธิกำลัง เข้าพิสูจน์ทราบ ปราบปราม จับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ โดยเร่งด่วน  ซึ่งภายหลังได้รับรายงานข่าวว่า มีกลุ่มบุคคลเข้าไปลักลอบตัดไม้และลักลอบแปรรูปไม้จำนวนมาก ในเขตป่าไม้ถาวร และมีการขนย้ายไม้แปรรูปทั้งกลางวันและกลางคืนลงจากป่าไม้สมบูรณ์บนภูเขาสูง ผ่านหมู่บ้านดาฮง ม.๔ ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เแล้วขึ้นรถบรรทุกรถออกนอกพื้นที่ไปส่งให้นายทุน เจ้าหน้าที่จึงร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานการเข้าพิสูจน์ทราบพื้นที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพราน ฉก.ทพ.49 โดย ร.อ.อธิการ กองวัฒนศิลป์ รอง เสธ ฉก.ทพ.49 พร้อมกำลังพล 2.เจ้าหน้าที่ ร้อย ทพ.4912 โดย ร.ท.อดุลย์ สามสี พร้อมกำลังพล 3.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๑ (กาหลง) โดย นายมะตอเฮ ดะมิแล พนักงานพิทักษ์ป่า พร้อมพวก 4.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๓ (ระแงะ-จะแนะ) โดย นายตอปา แซะ พนักงานพิทักษ์ป่า พร้อมพวก 5.เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดย โดย หมู่ใหญ่ วิโรจน์ โทบุรี พร้อมพวก 6.เจ้าหน้าที่.ศปป.๔ (กรมป่าไม้) นายกอเซ็ง หะเล๊าะ 7.เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป โดย นายมาหามะรอสตี ปาเน๊าะ พนักงานพิทักษ์ป่า พร้อมพวก 8.เจ้าหน้าที่.กขภ.สขว.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า., ฉก.ตชด.๔๔ นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา  
              ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจโดยรถยนต์ไปตามถนนดินในป่าประมาณ 2.ชม.ไปสุดถนนดินที่ กลุ่มบ้านคอลอยง เหนือฝายกั้นน้ำบ้านดาฮง 2 หมู่บ้าน บ.ดาฮง ม.4 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  
โดยคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอยการชักลากไม้ลงมาจากภูเขาสูงตามที่ได้รับแจ้ง จึงเดินเท้าตามรอยไปกลางป่าเป็นรอยชักลากไปในพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ประมาณ 2 ชม.ตรวจพบจุดลักลอบตัดไม้ ลักลอบแปรรูปไม้ ดังนี้ 
            จุดที่ 1 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายมาแล้ว ประมาณ 1-2 ปี พบร่องรอยต้นไม้มีค่าขนาดกลางและขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า สร้างที่พักชั่วคราว จำนวน 2 หลัง โดยมีการปลูกต้นทุเรียนขนาดเล็กบางส่วน คณะเจ้าหน้าที่ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถาวร ถูกทำลาย จำนวน 20 ไร่   
             จุดที่ 2 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 1 ต้น แล้วลักลอบแปรรูปไม้ ไม้แปรรูปจำนวนมาก ถูกขนย้าย ชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน คือ ไม้ท่อน ขนาด 190 ซม.ยาว 300 ซม.จำนวน 1 ท่อน .ไม้ซีก ขนาดหนา 55 ซม.กว้าง 80 ซม.จำนวน 1 ท่อน ไม้เหลี่ยม ขนาด 20 ซม.กว้าง 30 ซม.ยาว 400 ซม.จำนวน 1 ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดความหนา 2 ซม.กว้าง 15 ซม.ยาว 400 ซม. จำนวน  12 แผ่น  
            จุดที่ 3 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 1 ต้น แล้วลักลอบแปรรูปไม้ ไม้แปรรูปจำนวนมาก ถูกขนย้าย ชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน และตรวจยึดอุปกรณ์แปรรูปไม้ ดังนี้  ไม้ท่อนขนาดใหญ่ ขนาดโต 400 ซม. ยาว 1,300 ซม. จำนวน 1 ท่อน บาร์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน 1 อัน  รอกโซ่ ใช้สำหรับดึงไม้ จำนวน 1 ตัว  
           จุดที่ 4 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 1 ต้น แล้วลักลอบแปรรูปไม้ ไม้แปรรูปจำนวนมาก ถูกขนย้าย ชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน ดังนี้  ไม้เหลี่ยม ขนาด 55 ซม.กว้าง 50 ซม.ยาว 190 ซม.จำนวน  ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดความหนา 5 ซม.กว้าง 10 ซม.ยาว 200 ซม.จำนวน 10 ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดความหนา 10 ซม.กว้าง 10 ซม.ยาว 120 ซม.จำนวน 6 ชิ้น
          จุดที่ 5 ที่ เหนือฝายกั้นน้ำบ้านดาฮง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่นจำนวนมากและพบร่องรอยลักลอบแปรรูปไม้จำนวนหลายจุดตลอดแนวชักลากไม้ในป่า ทุกจุดลักลอบแปรรูปไม้จำนวนมาก ไม้แปรรูปถูกขนย้ายชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน ดังนี้ ไม้ท่อน ขนาดโต 350 ซม.ยาว 800 ซม.จำนวน 3 ท่อน ไม้ท่อน ขนาดโต 380 ซม.ยาว 1,200 ซม.จำนวน 1 ท่อน ไม้ท่อน ขนาดโต 390 ซม.ยาว 1,300 ซม.จำนวน 1 ท่อน/ต้น ไม้ท่อน ขนาดโต 350 ซม.ยาว 1,200 ซม.จำนวน 1 ท่อน รวมตรวจพบไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นจำนวนมาก ตรวจยึดไม้และของกลาง ไม้ซุ่งท่อนขนาดใหญ่ ผ่าเป็นซีก  จำนวน  8 ท่อน  ไม้ซีก ขนาดใหญ่  จำนวน   ท่อน ไม้เหลี่ยม ขนาดใหญ่  จำนวน  2 ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดใหญ่  จำนวน 28 แผ่น .บาร์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์   จำนวน 1 อัน รอกโซ่ ใช้สำหรับดึงไม้   จำนวน 1 ตัว

             เจ้าหน้าที่ตรวจไม้ดังกล่าว ทุกตอ ทุกท่อน ทุกชิ้น ทุกแผ่น ไม่พบรอยรูปดวงตราของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีประทับแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมาย จึงทำการตรวจยึดไว้ ยังอยู่ในที่เกิดเหตุ เตรียมขนย้ายต่อไป โดยผู้กระทำความผิดที่ลักลอบตัดไม้ ลักลอบแปปรูปไม้ รู้ตัวก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงจึงหลบหนีไปได้ เนื่องจากอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูง เข้า-ออก พื้นที่ทางถนนเส้นทางเดียวต้องผ่านหมู่บ้านดาฮง และในพื้นที่บนภูเขา จุดตัดต้นไม้ แปรรูปไม้ มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้มีการโทรบอกก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง
เหตุเกิดที่ ในเขตป่าไม้ถาวร มี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) เป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ ต้นน้ำคลองไอร์ยุง แม่น้ำสายบุรี ท้องที่ กลุ่มบ้านคอลอยง และบริเวณเหนือฝายกั้นน้ำบ้านดาฮง 2  หมู่บ้านดาฮง ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และเป็นพื้นที่ป่าเตรียมการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
               โดยกล่าหาว่า กลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 คณะเจ้าหน้าที่มอบหมายให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) เฝ้าระวังรักษาไม้ของกลางให้เตรียมการขนย้ายไม้ดังกล่าว และนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป         

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น