About

Header Ads

รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเบตง เตรียมยกระดับศักยภาพ

รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเบตง เตรียมยกระดับศักยภาพ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
   วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ สำรวจเส้นทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้แก่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ในพื้นที่ ต.อัยอเยอร์เวง บ้านบ่อน้ำร้อน อุโมงค์ปิยะมิตร และโครงการไม้ดอกเมืองหนาว  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.ตาเนาะแมเราะ  ทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเน้นคุณค่าของการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การมีส่วนร่วมของชุมชน และสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากร ทำให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยว  เป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยแท้ ทำให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว หนุนเสริมความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และทรัพยากรของตนเองได้ ก่อให้เกิดคุณค่า พลัง และความสุขติดตามมาอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนในด้านการลงทุนและการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา รวมถึงชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่และความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปิดสนามบินแห่งใหม่ในอนาคต  พร้อมยกระดับศักยภาพพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
ด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พยายามดำเนินแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบดังกล่าวจนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ โดยใช้มิติที่หลากหลายเป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลทรัพยากรของชุมชน ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
** โยธิน  ประชามติรัฐ รายงานจาก อ.เบตง จ.ยะลา

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น