นราธิวาส เตรียมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย–มาเลเซีย (มีคลิป)

นราธิวาส เตรียมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวจัดงานแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย ขนการแสดงท้องถิ่นเรียกนักท่องเที่ยวร่วมชม ชิม และแช็ต
 ณ ห้องโรงแรมตันหยง อ.เมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย” โดยมีนายณรงค์ สังขประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส ตัวแทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 33 ตัวแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้
     นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2561 ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนภูผาภักดี อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยการนำเอามิติทางวัฒนธรรมในเรื่องของศิลปะการแสดงและการละเล่นต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง 2 ฝั่งประเทศทั้งจังหวัดนราธิวาสประเทศไทย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันจัดงานในลักษณะนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่และเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาท่องเที่ยว ชม ชิม และแชร์ไปยังเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรทั้ง 2 ประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงว่าบ้านเรามีดีอย่างไรเพื่อให้คนต่างพื้นที่ได้มาเที่ยวชมลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นรวมถึงชมการแสดงต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้านที่จัดมาให้ชมกันให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเปิดขึ้นมานานที่ทั้ง 2 ประเทศได้ไปมาหาสู่กันฉันมิตรมายาวนาน
 ด้านนายณรงค์ สังขประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเหมาะสมใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 2.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) 3.เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 4.เพื่อส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 5.เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเชื่อมั่นในระบอบการรักษาความปลอดภัยสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข
 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย  กิจกรรมออกร้านพร้อมอาหารจานเด็ด และกิจกรรมสินค้า OTOP 
 ด้านตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านจราจร กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่เขต อ.เมืองนราธิวาส นั้นมีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว จำนวน 4 จุด บนถนนสำคัญก่อนเข้ามาในเขตเมืองและย่านเศรษฐกิจ ชุมชน เช่น จุดตรวจปลักปลา จุดตรวจโคกป่าคา จุดตรวจริมน้ำ และจุดตรวจยะกัง และยังมีจุดตรวจเฉพาะกิจ ซึ่งจะกำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละวันและสถานการณ์ และได้สั่งการให้เน้นย้ำเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรากว่าปกติ และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงนี้ ให้เตรียมหลักฐานต่างๆเช่นบัตรประชาชน เอกสารสำคัญเกี่ยวกับรถเพราะอาจจะมีการสุ่มตรวจในบางจุดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วย
 ด้าน นาวาตรีพลพิพัฒน์ เศวตวงศ์ รอง ผบ.ฉก.33 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ในส่วนของทหารนั้นจะเน้นการทำหน้าที่ด้านความมั่นคง โดยล่าสุดได้ตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักที่สำคัญ เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรบนถนนและพร้อมให้การช่วยเหลือตามคำเรียกร้องของประชาชนทุกด้านเพียงแค่ประชาชนเดือดร้อนก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารได้ทุกเมื่อ และโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่มีการจัดงานแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยและคนมาเลเซียมีความสนิทสนมแน่นแฟ้นและรักใคร่กันมานานละไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกัน และการที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนกันย่อมจะสร้างความสุขความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันฉันพี่น้องอีกด้วย
 ด้านนายกติยา ไพรพฤกษ์ ตัวแทนเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองนราธิวาส มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสถานที่จัดงาน ความสะอาด และ ด้านสาธารณูปโภค เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง รวมทั้งเตรียมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ หาดนราทัศน์ อ่าวมะนาว หรืออีกหลายแห่งเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว หรือสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งที่สามรถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ พร้อมอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียง.                      

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น