About

Header Ads

สาธารณสุขกระบี่เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน สั่งการหน่วยงานในสังกัดติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคจากสุนัข-แมว

สาธารณสุขกระบี่เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน สั่งการหน่วยงานในสังกัดติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคจากสุนัข แมว มารับวัคซีนให้ครบทุกราย พร้อมแนะ 5 ย. หยุดพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า
นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดกระบี่ขณะนี้ยังเป็นที่น่ากังวลอยู่ เนื่องจากผลการตรวจหัวสุนัขที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 – 2561  ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ รายงานผลการตรวจตัวอย่างหัวสุนัข ในพื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 6 หัว แบ่งเป็น    ปี 2560 จำนวน 4 หัว มีผู้สัมผัสโรค จำนวน 11 ราย และ ปี 2561 จำนวน 2 หัว มีผู้สัมผัสโรค จำนวน 1 ราย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้เฝ้าระวังผู้สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยการให้วัคซีนครบทุกรายแล้ว
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องโรคดังกล่าว คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้า “รักษาหาย” เมื่อถูกสุนัข หรือแมวข่วนเป็นแผลเล็กน้อย จึงไม่ทำความสะอาดแผลเบื้องต้น หรือไม่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ ทั้งนี้ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ระยะการแสดงอาการของโรคนั้นไม่แน่นอน บางรายอาจนานเป็นปี เมื่อผู้ป่วยมีอาการแล้ว จะรักษาไม่หายและเสียชีวิตทุกราย ถ้าประชาชนรู้จักการป้องกันตนเอง ดังนี้  1.) อย่า 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขคนอื่น หรือสุนัขที่มีการผิดปกติ 2.) เมื่อถูกสุนัข หรือแมว ข่วน หรือกัด ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆครั้ง และใส่ยาเบตาดีนหลังล้างแผลเพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า       3.) รีบพบแพทย์โดยทันที เพื่อรับการวินิจฉัยรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ควรไปตามนัดทุกครั้ง เพื่อการป้องกันสูงสุด 4.) เมื่อถูกกัด ควรกักสุนัข แมวตัวที่กัดข่วน ไว้เพื่อสังเกตอาการ     10 วัน หากสัตว์ที่กักตายลงให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อการส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และ 5.) เจ้าของสุนัขเเละเเมวควรนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น