About

Header Ads

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมร่วมกับ ศปก.อ.เบตง จังหวัดยะลา หลังมีการประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ และนำ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมร่วมกับ ศปก.อ.เบตง จังหวัดยะลา หลังมีการประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ และนำ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน 
       (25มี.ค.61 ) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับอำเภอเบตง หรือ ศปก.อ.เบตง เพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ หลังมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  และนำมาตรการตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน  เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหา สอดคล้องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในนครั้งนี้
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวว่า การประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งอำเภอเบตง เป็นอำเภอแรกของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะที่ผ่านมา สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเบตง มีน้อยมาก ประกอบกับกระแสการท่องเที่ยวเบตงกำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จึงนำมาสู่การยกเลิก พ.ร.ก.ดังกล่าว  และนำมาตรการตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เสนอ เนื่องจากการทำงานในพื้นที่ดังกล่าวผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนการและขั้นตอนตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และก็ยังมีการประเมินสำหรับพื้นที่อื่นที่ไม่มีการเกิดเหตุการณ์ เพื่อที่จะยกเลิกในโอกาสต่อไป
     แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก  จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังประจำถิ่น เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง ของรถโดยสารประจำทาง และรถทุกประเภท  พร้อมป้องกันปัญหาทางสังคม รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ  ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าที่พักในช่วงเทศกาลดังกล่าว และร่วมกันสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมแจ้งรายงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น  

โยธิน  ปนะชามติรัฐ รายงานจาก อ.เบตง จ.ยะลา
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น