About

Header Ads

พลังงานจังหวัดกระบี่จัด โครงการประกวดดนตรีคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องพลังงาน Love is Energy MUSIC CONTEST 2018: Performance (มีคลิป)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่จัด โครงการประกวดดนตรีคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องพลังงาน ( Love is Energy MUSIC CONTEST 2018: Performance ) ณ ถนนคนเดินจังหวัดกระบี่
.
นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการประกวดดนตรีคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องพลังงาน หรือ ( Love is Energy MUSIC CONTEST 2018: Performance ) เป็นกิจกรรมในการเข้าถึงและความเข้าใจของความรู้ด้านพลังงานในเด็กและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ ปัจจุบัน การรับรู้และความเข้าใจยังน้อย สังเกตได้จากพฤติกรรมในการใช้พลังงานที่มีการพฤติกรรมและทักษะการใช้พลังงานค่อนข้างสูงจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การใช้มือถือทุกช่วงเวลามีการใช้ไฟฟ้าสูงตามไปด้วย การใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลื้องเปิดไฟหรือเครื่องใช้เวลาตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน พฤติกรรมเหล่านี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มทักษะการตระหนักรู้และฉลาดรู้จากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการดนตรีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นวัยที่ต้องใช้วิธีการของสื่อในการเข้าถึง เข้าใจ สู่พฤติกรรมการรับรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองได้ การประกวดดนตรีคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องพลังงานจึงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด้กและเยาวชนในจังหงัดกระบี่
การร้องเพลงและเล่นดนตรี ถือเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงความต้องการของพฤติกรรมของวัยรุ่นหรือเยาวชนได้อย่างดี นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักในการร้องเพลงและเล่นดนตรีมากขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่สำคัญยังเป็นสื่อกลางในการช่วยให้เกิดการรับรู้ผ่านดนตรีของการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และสร้างกระแสสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลได้
.
     สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จึงเล็งเห็นประโยชน์จากการเล่นดนตรีและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงได้จัดการประกวดวงดนตรีและร้องเพลงขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ ที่ใช้ประเด็นการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสผ่านการรับรู้จากการจัดการประกวดวงดนตรีในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ ภายใต้หัวข้อ “Energy of Life” ผ่านเนื้อหาบทเพลงที่เกี่ยวข้อง และเพลงสร้างสรรค์ของกระทรวงพลังงาน สู่แรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมและเข้าใจ พลังงานมากยิ่งขึ้น
.
วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถศักยภาพความเป็นตัวตนทางด้านดนตรีและการร้องเพลงผ่านการสื่อสารรณรงค์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “Energy of Life” รวมถึงเพิ่มพูนทักษะ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องพลังงานในชีวิตประจำวันและบทเพลงดนตรีให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้จากตนเองเพื่อสังคมและก็เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่สู่ต้นแบบของคนบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ สร้างพลังตนเองสู่สังคม 

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น