About

Header Ads

เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่ แสดงจุดยืนสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าฯ

เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่
ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ไม่เห็นด้วย MOU หลังจาก รมต.พลังงาน ลงนาม ยุติร่วมกับผู้ชุมนุมหน้ากระทรวงพลังงานวันนี้(20 กพ.)
พร้อมทั้งเสนอให้ รมต.พลังงาน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตำแหน่ง
และ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางนายอำเภอ
แถลงการณ์ของ
เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่
กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ
เครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ในนามของเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และได้รับข้อมูลข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่มานานหลายปี จนเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ทันสมัยว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
วันนี้พวกเราได้ทราบว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่ จึงแถลงจุดยืน ดังนี้
1.คนกระบี่ไม่ยอมรับบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ลงนามเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากเป็นเพียงเสียงส่วนน้อย ประกอบกับไม่ทำตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและทำความเข้าใจ พร้อมกับทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามหลักสิทธิชุมชนและตามหลักประชาธิปไตย
2.คนกระบี่ไม่เห็นด้วยที่มีบุคคลเพียง 3-4 คน มีอำนาจในการล้มเลิกโครงการพัฒนาด้านพลังงานของรัฐ เพื่อความมั่นคงของชาติ และเป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการใช้กฏหมู่เหนือกฏหมาย
3.ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเร็วที่สุด
4. ให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง โดยทันที
5.หากไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่ และชาวกระบี่จะแสดงพลังและใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นตามลำดับ เพื่อเรียกร้องสิทธิของชุมชนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงตลอดไป
เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนจังหวัดกระบี่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น